02-626-8100 02-876-7200
TH| EN

ICBCTL CHARITY MARKET 2023

กลุ่มพนักงานบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด และ บริษัท ไอซีบีซี (ไทย) อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ร่วมจัดกิจกรรม "ICBCTL ตลาดนัดการกุศล 2566" เพื่อหารายได้บริจาคให้แก่สภากาชาดไทย

คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการ สำนักงานจัดหารายได้ ผู้แทนสภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 100,190 บาทจากกลุ่มพนักงานบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด และ บริษัท ไอซีบีซี (ไทย) อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวสาธารณรัฐตุรกี-สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ณ ศูนย์บริการลูกค้า ชั้น G อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส โดยจำนวนเงินดังกล่าวนั้นมาจากความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานในการร่วมกันออกร้านจำหน่ายสินค้า จัดกิจกรรม เล่นเกมส์ ตลอดจนบริการถ่ายรูปที่ระลึกในงาน “ICBCTL ตลาดนัดการกุศล 2566” เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ สำนักงานใหญ่ของทั้งสองบริษัทฯ ในขณะที่ศูนย์ธุรกิจทุกศูนย์ยังได้ร่วมบริจาคเงินเพิ่มเติมให้แก่กิจกรรมการกุศลในครั้งนี้อีกด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวถูกจัดขึ้นจากความตั้งใจของพนักงานที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความเดือนร้อนจากภัยพิบัติธรรมชาติที่รุนแรงอีกครั้งหนึ่งในยุโรป ซึ่งแม้จะมีความแตกต่างกันทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการส่งมอบความช่วยเหลือ ความเข้าอกเข้าใจ และ ความเห็นอกเห็นใจให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติในครั้งนี้


กิจกรรมอื่นๆ

ร่วมใจสืบสานสงกรานต์ประเพณี ปี 11

เนื่องด้วยบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด มีแนวคิดและนโยบายที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของคนไทย ด้วยการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมภายในบริษัทฯ สืบเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2555 จวบจนถึงปีพุทธศักราชปัจจุบัน ปี 2567

Chinese New Year 2024

เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของจีน หรือเทศกาลตรุษจีน คุณเซี่ยงเฟิง หลี่ กรรมการผู้จัดการ ได้นำคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ร่วมประกอบพิธีไหว้เจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับบริษัทและลูกค้า

ICBC (Thai) Sports Competition 2023

ICBC (Group) ต่อเนื่องการส่งเสริมให้บริษัทในกลุ่ม ได้มีการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ขึ้นระหว่าง ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด โดยในปีพ.ศ. 2566 ได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ "ICBC (Thai) Sports Competition 2023"

ร่วมใจสืบสานสงกรานต์ประเพณี ปี 10

บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด จัดกิจกรรม "ร่วมใจสืบสานสงกรานต์ประเพณี ปี 10" ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของคนไทย โดยได้เริ่มจัดกิจกรรมประเพณีอันงดงามนี้ มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2555 จวบจนถึงปีพุทธศักราชปัจจุบัน ปี 2566

ICBC (Thai) Sports Championship 2022

ภายหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 ได้คลายความตึงเครียดลง ทาง ICBC (Group) จึงได้ส่งเสริมให้บริษัทในกลุ่ม ได้มีการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ขึ้นระหว่าง ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด

ICBC Football Cup 2019

บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ICBC Football Cup 2019 ซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลร่วมสถาบัน ระหว่างบริษัทฯ กับธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ICBC (Thai) Badminton Cups 2019

ในปี 2562 นี้ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด มีโครงการที่จะจัดการแข่งขันกีฬาร่วมสถาบัน โดยเป็นการจัดการแข่งขันกีฬารวม 3 ประเภทกีฬา

ICBC Friendship League 2019 Season 7

บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตซอล (ประเภทผู้เล่น 7 คน) ภายใต้ชื่อโครงการ ICBC Friendship League 2019 Season 7 ซึ่งในปี 2562 นี้ ได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แล้ว

ร่วมใจสืบสานสงกรานต์ประเพณี ปี 8 ... สงกรานต์ AloHa หรรษา Hawaii

เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยที่ดี บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมสืบสานสงกรานต์ประเพณีมาอย่างต่อเนื่อง และได้ดำเนินมาถึงปัจจุบันในปี 2562

Chinese New Year 2019

เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของจีน หรือเทศกาลตรุษจีน คุณหย่ง เฉิน กรรมการผู้จัดการ ได้นำคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ร่วมประกอบพิธีไหว้เจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับบริษัทและลูกค้า

ICBCTL Wanna Be Party Freestyle

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน (Staff Party) เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2562 โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีชื่อของงานว่า ICBCTL Wanna Be Party Freestyle