02-626-8100 02-876-7200
TH| EN

ร่วมงานกับเรา

Credit Review Manager

Credit Review Manager

Responsibilities:

 • Summarize annual review and annual plan of credit review according to BOT's guideline.
 • Conduct credit review and provide recommendations for annual plan, procedure and guideline that determine in compliance with regulation, company's policy, BOT and related regulatory requirement.
 • Analyze weak point of credit process that impact loan quality.
 • Provide credit review report with recommendations and ensue that related parties can provide their action.
 • Follow up the corrective action and find solutions to all issue.

Qualifications:

 • Master/Bachelor’s degree in Economics, Finance and Banking, Accounting and related field
 • Have a 10+ years of experience in Credit Risk Management, Credit Analysis, Credit Review or Credit Audit
 • Have a 5 years of experience in Head of Credit Review or Credit Audit
 • Strong understanding in Hire-Purchase, Leasing, Factoring, Floor Plan business of Bank or Financial Institute
 • Good command of written and spoken in English
 • On-site 100% at company (Building : CRC Tower, All Season place near BTS Ploenchit)

Apply for this job, please send your resume to Human Resources Department.

ICBC (Thai) Leasing Company Limited
87/2, 1st, 42nd and 43rd Floor, CRC Tower, All Seasons Place, 
Wireless Road, Lumpini, Phatumwan, Bangkok 10330
Phone: 0-2626-8215
​E-mail: hr@icbcthaileasing.com

Collection Officer

Collection Officer

Key Responsibilities:

 • Follow up installment payment of customer who has overdue by making telephone call
 • Provide information and other documents to customer enquiries and requests regarding payment issue
 • Coordinate with other departments to support collection issues
 • Update the follow-up information into the system

Key Requirements:

 • Bachelor’s Degree in any fields
 • Minimum 5 years’ experience in collection with financial institutions is advantageous.
 • Be able to communicate in English both in verbal and written communication (if any)
 • Good negotiation and problem-solving skills
 • Good attitude and able to work under pressure
 • Customer-oriented and target-oriented
 • Good command of MS Office

Apply for this job, please send your resume to Human Resources Department.

ICBC (Thai) Leasing Company Limited
87/2, 1st, 42nd and 43rd Floor, CRC Tower, All Seasons Place, 
Wireless Road, Lumpini, Phatumwan, Bangkok 10330
Phone: 0-2626-8215
​E-mail: hr@icbcthaileasing.com

Executive Secretary (Chinese Speaking)

Executive Secretary (Chinese Speaking)

Job responsibilities

 • Act as the point of contact between head of division and executives/ head of department and external parties.
 • Coordinate with head of department in the sub-division and other related departments to schedule appointment, verify the accuracy and completeness of the information and/or request additional information before submitting documents.
 • Chinese interpret for communication between head of division and head of department/ staffs such as meetings, discussions, document and translation etc.
 • Perform secretarial work with administrative support including answering phone calls, follow up on inquiries and requests, record notes and messages, prepare reports and presentations.
 • Attend meetings with head of division to translate the information, take meeting minutes and summarize meeting information.

Qualifications

 • Bachelor’s degree in Chinese language, Business Chinese, Chinese Studies, or any other related field
 • Minimum 2 years’ experience in personal assistant or secretary
 • Having a business background would be advantage
 • Proficient in Chinese communication and have Chinese language proficiency test level 5 up > 250 (HSK5)
 • Good command of English language (TOEIC score up to 700)
 • Strong verbal and written communication, interpersonal, and negotiation skills
 • Good computer literacy in MS office
 • Ability to multitask and manage time wisely

Apply for this job, please send your resume to Human Resources Department.

ICBC (Thai) Leasing Company Limited
87/2, 1st, 42nd and 43rd Floor, CRC Tower, All Seasons Place, 
Wireless Road, Lumpini, Phatumwan, Bangkok 10330
Phone: 0-2626-8215
​E-mail: hr@icbcthaileasing.com

Mobile Developer

Mobile Developer

Job responsibilities

 • Design, develop and implement solutions for Mobile App.
 • Collaborate with cross-functional teams to design, develop, and test new features.
 • Develop and maintain our company website for internal system.
 • Debug and troubleshoot issues and provide solution.
 • Experience in mobile development iOS and/or Android is a plus.
 • Good knowledge in Angular, .Net Core, HTML5, CSS, PHP7, JavaScript or Typescript

Qualifications

 • Bachelor/Master’s degree in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology or/and related field
 • Minimum 3 years’ experience in programming or developing
 • Have a skill in Ionic Framework would be very advantage
 • Having a banking background is a plus
 • Good communication skills in English
 • A team player with excellent communication skills
 • Thai nationality only
 • On-site 100% at company (Building : CRC Tower, All Season place near BTS Ploenchit)

Apply for this job, please send your resume to Human Resources Department.

ICBC (Thai) Leasing Company Limited
87/2, 1st, 42nd and 43rd Floor, CRC Tower, All Seasons Place, 
Wireless Road, Lumpini, Phatumwan, Bangkok 10330
Phone: 0-2626-8215
​E-mail: hr@icbcthaileasing.com

IT Manager

IT Manager

Job responsibilities

 • Able to manage team and all IT Operation such as monitor and maintain IT System, IT Risk, Network infrastructure and IT inventory
 • Setup and Manage IT Budget and report to management
 • Find new IT Solution to support business

Qualifications

 • Master's Degree in Information Technology Management, Computer Engineer, Computer Science or related field
 • Minimum 5 years working experience.
 • Good command of English, both written and spoken
 • Good in teamwork, having the responsibility and can work under the pressure
 • Strong problem-solving skills 
 • Good presentation skills

Apply for this job, please send your resume to Human Resources Department.

ICBC (Thai) Leasing Company Limited
87/2, 1st, 42nd and 43rd Floor, CRC Tower, All Seasons Place, 
Wireless Road, Lumpini, Phatumwan, Bangkok 10330
Phone: 0-2626-8215
​E-mail: hr@icbcthaileasing.com

วิเคราะห์สินเชื่อลูกค้ารายย่อย (เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส)

วิเคราะห์สินเชื่อลูกค้ารายย่อย (เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลูกค้าเพื่อพิจารณาเครดิตและวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าที่ขอสินเชื่อ พร้อมทั้งเสนอผลสรุปการวิเคราะห์
 • ค้นหาข้อมูลผู้ขอสินเชื่อจากแหล่งต่างๆ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การเงินการธนาคาร
 • มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ 1-3 ปี (หากมีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์, การอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์โดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีไหวพริบ, ช่างสังเกต และมีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการศึกษาและรูปถ่ายมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด
เลขที่ 87/2 ชั้น 1,42 และ 43 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 0-2626-8215
E-mail: hr@icbcthaileasing.com

Accounting Manager - Accounting Assistant Manager (Account Payable)

Accounting Manager - Accounting Assistant Manager (Account Payable)

Job responsibilities

 • Prepare monthly consolidated financial statements
 • Prepare and review audited consolidated financial statements
 • Prepare and review subsidiaries audited financial statements
 • Prepare and analysis monthly performance report for management
 • Perform other work-related as assigned
 • Prepare PND50 and PND51
 • Prepare monthly accounting record of subsidiaries of the Company
 • Coordinate with foreign company secretary

Qualifications

 • Bachelor's degree in Accounting
 • A minimum 5 years of accounting or audit 
 • Experience with leasing industry is an advantage
 • Required key skills: accounting skill, analytical thinking, problem solving, communication and attention to details
 • Good for Microsoft Excel
 • Proficiency in English both verbal and written communication

Apply for this job, please send your resume to Human Resources Department.

ICBC (Thai) Leasing Company Limited
87/2, 1st, 42nd and 43rd Floor, CRC Tower, All Seasons Place, 
Wireless Road, Lumpini, Phatumwan, Bangkok 10330
Phone: 0-2626-8215
​E-mail: hr@icbcthaileasing.com