02-626-8100 02-876-7200
TH| EN

ร่วมงานกับเรา

Compliance Senior Manager - AVP

Compliance Senior Manager - AVP

Responsibilities

• Act as a focal point for compliance related matters in term of regulatory impact assessment for new or changed regulations into practical solutions.

• Follow up action taken from impacted units for the changed regulations

• Provide advisory on regulations, especially Bank of Thailand’s regulation

• Prepare reports on compliance matters

• Ensure internal processes and procedures are up to date and followed.

• Carry out ad-hoc projects/ task assigned.

Requirements

• Bachelor’s degree or higher in Business Administration, Legal, Accounting, Finance or any related fields

• Experience in Compliance from financial institutions would be a plus

• Observant, eager to learn and interested in self-improvement

• Good computer literacy

• Good command of English

Credit Risk and Portfolio Management Manager (level Manager or above)

Credit Risk and Portfolio Management Manager (level Manager or above)

Job responsibilities

-Analyze and prepare credit risk and portfolio report of both regular and adhoc report.

-Present findings from credit risk analysis and adjust the credit policy in order to gain the appropriate risk and return.

-Assess, control and monitor credit related model/scorecard to effectively implement and utilize in risk system.

-Portfolio Analysis and account maintenance management

-Risk policy related governance

-Conduct Stress test and back test in compliance with regulation and appropriate use for the company.

-Coordinate with both internal and external parties in risk management activities

-Other adhoc assignment.

Qualification

- Bachelor or Master Degree in Finance, Economics, Accounting, Business Administration or related fields.

- Good analytical skills and problem solving.

- Data analytic programming is a plus

- A good knowledge of BOT regulation for hire purchased business

- Has working experience in risk management 5 years or above

- Has working experience in hire-purchase/leasing business will be an advantage.

- Good command of English and computer literacy.

Senior Relationship Management

Senior Relationship Management

Responsibilities

 • Strengthen relationships with existing customers.
 • Identify customer needs and resolve the problems promptly.
 • Identify the significant changes on customers such as shareholder change, new investment, strategic adjustment, etc.
 • Identify new business opportunities to acquire prospects and expand market in every industry
 • Complete credit due diligence process for the customers.
 • Follow the draw down process and instruct the ARM to follow.
 • Update the repayment record from Operations Management department or Collection department.
 • Update the conditions of collateral and insurance.
 • Update the company documents and collect information for annual review.
 • Ensure that all daily operations and initiatives are delivered as business requirements within a timely manner.
 • Liaise with internal parties and external parties at all levels effectively.
 • Assist Department Head with motivating and coaching team members to achieve sales target associated with delivering the best services to customers.

Qualifications

 • Bachelor or Master's Degree in Business Administration, Management, Finance or any other related fields
 • A minimum 5-7 years of hands-on experiences in leasing product or loan product in banking industry or financial institution
 • Solid knowledge and in-depth understanding of leasing business
 • Having a vision of business development by acquiring new customers and seeking for new business opportunities while enhancing the relationships with existing customers
 • Able to connect with customers and other parties with ease
 • Must-have core competencies:industry savvy, business acumen, decision making, driving for results and people management
 • Required key skills: analytical thinking, resilience, problem solving, communication, good negotiation and interpersonal skills
 • Proficiency in English both verbal and written communication

Apply for this job, please send your resume to Human Resources Department.

ICBC (Thai) Leasing Company Limited
87/2, 1st, 42nd and 43rd Floor, CRC Tower, All Seasons Place, 
Wireless Road, Lumpini, Phatumwan, Bangkok 10330
Phone: 0-2626-8215
​E-mail: hr@icbcthaileasing.com

Accounting Manager - Accounting Assistant Manager (Account Payable)

Accounting Manager - Accounting Assistant Manager (Account Payable)

Job responsibilities

 • Prepare monthly consolidated financial statements
 • Prepare and review audited consolidated financial statements
 • Prepare and review subsidiaries audited financial statements
 • Prepare and analysis monthly performance report for management
 • Perform other work-related as assigned
 • Prepare PND50 and PND51
 • Prepare monthly accounting record of subsidiaries of the Company
 • Coordinate with foreign company secretary

Qualifications

 • Bachelor's degree in Accounting
 • A minimum 5 years of accounting or audit 
 • Experience with leasing industry is an advantage
 • Required key skills: accounting skill, analytical thinking, problem solving, communication and attention to details
 • Good for Microsoft Excel
 • Proficiency in English both verbal and written communication

Apply for this job, please send your resume to Human Resources Department.

ICBC (Thai) Leasing Company Limited
87/2, 1st, 42nd and 43rd Floor, CRC Tower, All Seasons Place, 
Wireless Road, Lumpini, Phatumwan, Bangkok 10330
Phone: 0-2626-8215
​E-mail: hr@icbcthaileasing.com

Branding and Communication (Assistant Manager)

Branding and Communication (Assistant Manager)

Responsibilities

 • Provide highly professional support and administration support to Branding and Communication Head of Section
 • Organize various types of events
 • Encourage and promote brand awareness
 • Collaboration with marketing team and others
 • Take care of company website, company web portal and company LINE official
 • Other tasks as assigned

Requirements

 • Bachelor’s degree or higher in Communication/Public Relation/Arts or a related field
 • At least 5 years experiences in Public Relations/Communications/Marketing or a related field
 • Able to make events, if organized sporting event experiences will be advantage
 • Able to create and implement event plan on branding
 • Have skills and abilities in Computer literate : Microsoft Offices, Microsoft Publisher, if able to Adobe Photoshop/Adobe Illustrator will be advantage
 • Fluent in English communication, if able to speak and write in Chinese will be advantage
 • Photography
 • Good personality and fluent communication
 • Understanding and interested in website knowledge/social media

Apply for this job, please send your resume to Human Resources Department.

ICBC (Thai) Leasing Company Limited
87/2, 1st, 42nd and 43rd Floor, CRC Tower, All Seasons Place, 
Wireless Road, Lumpini, Phatumwan, Bangkok 10330
Phone: 0-2626-8215
​E-mail: hr@icbcthaileasing.com

วิเคราะห์สินเชื่อลูกค้ารายย่อย (เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส)

วิเคราะห์สินเชื่อลูกค้ารายย่อย (เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลูกค้าเพื่อพิจารณาเครดิตและวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าที่ขอสินเชื่อ พร้อมทั้งเสนอผลสรุปการวิเคราะห์
 • ค้นหาข้อมูลผู้ขอสินเชื่อจากแหล่งต่างๆ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การเงินการธนาคาร
 • มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ 1-3 ปี (หากมีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์, การอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์โดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีไหวพริบ, ช่างสังเกต และมีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการศึกษาและรูปถ่ายมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด
เลขที่ 87/2 ชั้น 1,42 และ 43 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 0-2626-8215
E-mail: hr@icbcthaileasing.com

Collection Officer

Collection Officer

Key Responsibilities:

 • Follow up installment payment of customer who has overdue by making telephone call
 • Provide information and other documents to customer enquiries and requests regarding payment issue
 • Coordinate with other departments to support collection issues
 • Update the follow-up information into the system

Key Requirements:

 • Bachelor’s Degree in any fields
 • Minimum 5 years’ experience in collection with financial institutions is advantageous.
 • Be able to communicate in English both in verbal and written communication (if any)
 • Good negotiation and problem-solving skills
 • Good attitude and able to work under pressure
 • Customer-oriented and target-oriented
 • Good command of MS Office

Apply for this job, please send your resume to Human Resources Department.

ICBC (Thai) Leasing Company Limited
87/2, 1st, 42nd and 43rd Floor, CRC Tower, All Seasons Place, 
Wireless Road, Lumpini, Phatumwan, Bangkok 10330
Phone: 0-2626-8215
​E-mail: hr@icbcthaileasing.com

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานบริหารหนี้

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานบริหารหนี้

Responsibilities

 • Support all payment activities of Collection Department such as settlement, confirm bill payment, amend payment, etc. for driving department’s performance.
 • Verifying daily payment transaction with accuracy both of the sender and the receiver.
 • Contract and service customer payment and issue some letters that related about verifying payment.
 • Coordinate internal work procedure with cooperation to other departments.
 • Perform other tasks as assigned by the management team.

Qualifications

 • Bachelor's degree or higher in relate fields
 • Experience in Customer service / Banking / Finance industry is an advantage
 • Good service mind skill
 • Good communication and negotiation skills
 • Able to use Microsoft office program
 • Able to work under pressure
 • Team work is required.

Telesales Marketing

Telesales Marketing

Responsibilities
 • Contact the customer to offer the insurance renewal year
 • Advise customers and provide insurance details for customers to renew their insurance
 • Coordination to insurance company to help the customer when they need
 • Prepare summary report for monthly performance

Requirements
 • Age 25-35 years old and have experience in Insurance Business
 • Have knowledge of Non-Life Insurance
 • Have Non-Life Insurance License
 • Good command of telephone negotiation skills
 • Have the skill to convince customers
 • Able to solve immediate problems as well

เจ้าหน้าที่ธุรการ (Outsource)

เจ้าหน้าที่ธุรการ (Outsource)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า  เช่น Bill payment  เอกสารการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของลูกค้า
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในกรณีเอกสารที่ลูกค้าส่งเข้ามามีปัญหา
 • ประสานงานและติดต่องานด้านเอกสารกับฝ่ายงานอื่นๆภายในองค์กร

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

หมายเหตุ ตำแหน่งนี้เป็นพนักงาน Outsource

 

สนใจสมัครงาน  โปรดส่งประวัติของท่านมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด
เลขที่ 87/2  ชั้นที่ 1,42 และ 43  อาคารซีอาร์ซี  ทาวเวอร์  ออลซีซั่นส์  เพลส
ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์:  0-2626-8215
E-mail: hr@icbcthaileasing.com

Call Center (Outsource)

Call Center (Outsource)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้ข้อมูลเบื้องต้นและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริการของบริษัทฯ แก่ลูกค้าที่ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
 • รับเรื่องประสานงานลูกค้าทั้งทางโทรศัพท์ เวปไซต์บริษัทฯ และอีเมล เพื่อประสานงานไปยังส่วนงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
 • ติดต่อกลับลูกค้า ที่ติดต่อผ่านทางอีเมล และเวปไซต์บริษัทฯ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการและคำแนะนำในกระบวนการค่างๆ ของบริษัทฯ ตามที่ลูกค้าร้องขอ หรือสอบถามข้อมูลด
 • รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์ และอีเมล เพื่อนำข้อร้องเรียนดังกล่าวประสานงานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการตรวจสอบและแก้ไข

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี พูดจาสุภาพ
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการ

หมายเหตุ ตำแหน่งนี้เป็นพนักงาน Outsource

สนใจสมัครงาน  โปรดส่งประวัติของท่านมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด
เลขที่ 87/2  ชั้นที่ 1,42 และ 43  อาคารซีอาร์ซี  ทาวเวอร์  ออลซีซั่นส์  เพลส
ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์:  0-2626-8215
E-mail: hr@icbcthaileasing.com

Mobile Developer

Mobile Developer

Job responsibilities

 • Design, develop and implement solutions for Mobile App.
 • Collaborate with cross-functional teams to design, develop, and test new features.
 • Develop and maintain our company website for internal system.
 • Debug and troubleshoot issues and provide solution.
 • Experience in mobile development iOS and/or Android is a plus.
 • Good knowledge in Angular, .Net Core, HTML5, CSS, PHP7, JavaScript or Typescript

Qualifications

 • Bachelor/Master’s degree in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology or/and related field
 • Minimum 3 years’ experience in programming or developing
 • Have a skill in Ionic Framework would be very advantage
 • Having a banking background is a plus
 • Good communication skills in English
 • A team player with excellent communication skills
 • Thai nationality only
 • On-site 100% at company (Building : CRC Tower, All Season place near BTS Ploenchit)

Apply for this job, please send your resume to Human Resources Department.

ICBC (Thai) Leasing Company Limited
87/2, 1st, 42nd and 43rd Floor, CRC Tower, All Seasons Place, 
Wireless Road, Lumpini, Phatumwan, Bangkok 10330
Phone: 0-2626-8215
​E-mail: hr@icbcthaileasing.com