02-626-8100 02-876-7200
TH| EN

Chinese New Year 2019

เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของจีน หรือเทศกาลตรุษจีน  คุณหย่ง เฉิน กรรมการผู้จัดการ ได้นำคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ร่วมประกอบพิธีไหว้เจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับบริษัทและลูกค้า และในช่วงเทศกาลตรุษจีน บริษัทฯ ยังได้ส่งมอบความปรารถนาดีด้วยการแจกอั่งเปา (ซองแดง) ให้กับพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานเพื่อองค์กรร่วมกันสืบต่อไป ... ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ ... ปีใหม่นี้ คิดหวังสิ่งใด ขอให้สมปรารถนา มีแต่ความสุขมั่งคั่ง โชคดีร่ำรวยตลอดปี


กิจกรรมอื่นๆ

ร่วมใจสืบสานสงกรานต์ประเพณี ปี 10

บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด จัดกิจกรรม "ร่วมใจสืบสานสงกรานต์ประเพณี ปี 10" ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของคนไทย โดยได้เริ่มจัดกิจกรรมประเพณีอันงดงามนี้ มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2555 จวบจนถึงปีพุทธศักราชปัจจุบัน ปี 2566

ICBCTL CHARITY MARKET 2023

กลุ่มพนักงานบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด และ บริษัท ไอซีบีซี (ไทย) อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ร่วมจัดกิจกรรม "ICBCTL ตลาดนัดการกุศล 2566" เพื่อหารายได้บริจาคให้แก่สภากาชาดไทย

ICBC (Thai) Sports Championship 2022

ภายหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 ได้คลายความตึงเครียดลง ทาง ICBC (Group) จึงได้ส่งเสริมให้บริษัทในกลุ่ม ได้มีการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ขึ้นระหว่าง ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด

ICBC Football Cup 2019

บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ICBC Football Cup 2019 ซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลร่วมสถาบัน ระหว่างบริษัทฯ กับธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ICBC (Thai) Badminton Cups 2019

ในปี 2562 นี้ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด มีโครงการที่จะจัดการแข่งขันกีฬาร่วมสถาบัน โดยเป็นการจัดการแข่งขันกีฬารวม 3 ประเภทกีฬา

ICBC Friendship League 2019 Season 7

บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตซอล (ประเภทผู้เล่น 7 คน) ภายใต้ชื่อโครงการ ICBC Friendship League 2019 Season 7 ซึ่งในปี 2562 นี้ ได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แล้ว

ร่วมใจสืบสานสงกรานต์ประเพณี ปี 8 ... สงกรานต์ AloHa หรรษา Hawaii

เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยที่ดี บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมสืบสานสงกรานต์ประเพณีมาอย่างต่อเนื่อง และได้ดำเนินมาถึงปัจจุบันในปี 2562

ICBCTL Wanna Be Party Freestyle

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน (Staff Party) เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2562 โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีชื่อของงานว่า ICBCTL Wanna Be Party Freestyle