02-626-8100 02-876-7200
TH| EN

ร่วมงานกับเรา

Assistant Manager - Assistant Vice President of Compliance

Assistant Manager - Assistant Vice President of Compliance

Key Responsibilities:

 • Act as a focal point for compliance related matters in term of regulatory impact assessment for new or changed law, interpret law and guidelines into practical solutions and provide advice to business for proper implementation.
 • Build awareness and develop compliance culture for Compliance related matters such as policy and operating procedure writing, training, monitoring tools and testing mechanism.
 • Report compliance matters including fraud investigation matters in a timely manner and ensure that any significant issues shall be escalated to management for proper solutions.
 • Collaborate with analysis, operations, product and support team to improve company’s mechanisms, process, and tools.
 • Handle customer complaints and request from regulators such as BOT, OIC, AMLO on timely manner.
 • Ensure internal processes and procedures are up to date and followed.
 • Conduct PDPA compliance and risk assessment including Data Protection Impact Assessment.
 • Conduct training on compliance, PDPA law, AML/CFT matter and the fraud prevention.
 • Carry out the ad-hoc projects/ task assigned.

Key Requirements:

 • Bachelor's degree or higher in relate fields
 • At least 5 years of relevant experience in call center or customer service
 • Experience in Banking / Finance industry is an advantage
 • Excellent organizational skill and detail-oriented approach to problem solving
 • Good attitude and open mind
 • Ability to deal with conflict/change resistance
 • Ability to identify and deliver business results
 • Ability to prioritize and manage multiple responsibilities
 • Effective influencing and relationship management skills
 • Proven ability to adapt and apply creative and analytical skills in previous leadership experience
 • Proficiency in English both verbal and written communication
 • Proficiency in Microsoft office

Apply for this job, please send your resume to Human Resources Department.

ICBC (Thai) Leasing Company Limited
87/2, 1st, 42nd and 43rd Floor, CRC Tower, All Seasons Place, 
Wireless Road, Lumpini, Phatumwan, Bangkok 10330
Phone: 0-2626-8215
​E-mail: hr@icbcthaileasing.com

Collection Officer

Collection Officer

Key Responsibilities:

 • Follow up installment payment of customer who has overdue by making telephone call
 • Provide information and other documents to customer enquiries and requests regarding payment issue
 • Coordinate with other departments to support collection issues
 • Update the follow-up information into the system

Key Requirements:

 • Bachelor’s Degree in any fields
 • Minimum 5 years’ experience in collection with financial institutions is advantageous.
 • Be able to communicate in English both in verbal and written communication (if any)
 • Good negotiation and problem-solving skills
 • Good attitude and able to work under pressure
 • Customer-oriented and target-oriented
 • Good command of MS Office

Apply for this job, please send your resume to Human Resources Department.

ICBC (Thai) Leasing Company Limited
87/2, 1st, 42nd and 43rd Floor, CRC Tower, All Seasons Place, 
Wireless Road, Lumpini, Phatumwan, Bangkok 10330
Phone: 0-2626-8215
​E-mail: hr@icbcthaileasing.com

เจ้าหน้าที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ Used Car

เจ้าหน้าที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ Used Car

Key Responsibilities:

 • นำเสนอข้อมูลและดูแลลูกค้ารายย่อยที่มีความต้องการขอสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดยเป็นรถยนต์มือสอง (Used Car)
 • วิเคราะห์สินเชื่อให้กับลูกค้าในเบื้องต้นตามเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ
 • ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอสินเชื่อของลูกค้า
 • ดำเนินการต่างๆอันเกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อ สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคู่ค้าและลูกค้า รวมถึงนำเสนอผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทฯที่เป็นประโยชน์กับลูกค้า
 • ดูแลลูกค้าประจำพื้นที่กรุงเทพมหานคร

Key Requirements:

 • เพศชาย  หญิง อายุ 25-35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองและการประสานงานที่ดี  บุคลิกภาพดี  และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
 • มีความรับผิดชอบ  ขยัน  กระตือรือร้น  และมีไหวพริบ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานเช่าซื้อรถยนต์และมีความเข้าใจในธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่และมีรถยนต์เป็นของตนเอง

สนใจสมัครงาน  โปรดส่งประวัติของท่านมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด
เลขที่ 87/2  ชั้นที่ 1,42 และ 43  อาคารซีอาร์ซี  ทาวเวอร์  ออลซีซั่นส์  เพลส
ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์:  0-2626-8215
E-mail: hr@icbcthaileasing.com

เจ้าหน้าที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ New Car

เจ้าหน้าที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ New Car

Key Responsibilities:

 • นำเสนอข้อมูลและดูแลลูกค้ารายย่อยที่มีความต้องการขอสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดยเป็นรถใหม่ (New Car)
 • วิเคราะห์สินเชื่อให้กับลูกค้าในเบื้องต้นตามเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ
 • ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอสินเชื่อของลูกค้า
 • ดำเนินการต่างๆอันเกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อ สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคู่ค้าและลูกค้า รวมถึงนำเสนอผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทฯที่เป็นประโยชน์กับลูกค้า
 • ดูแลลูกค้าประจำพื้นที่กรุงเทพมหานคร

Key Requirements:

 • เพศชาย  หญิง อายุ 25-35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองและการประสานงานที่ดี  บุคลิกภาพดี  และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
 • มีความรับผิดชอบ  ขยัน  กระตือรือร้น  และมีไหวพริบ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานเช่าซื้อรถยนต์และมีความเข้าใจในธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่และมีรถยนต์เป็นของตนเอง

สนใจสมัครงาน  โปรดส่งประวัติของท่านมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด
เลขที่ 87/2  ชั้นที่ 1,42 และ 43  อาคารซีอาร์ซี  ทาวเวอร์  ออลซีซั่นส์  เพลส
ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์:  0-2626-8215
E-mail: hr@icbcthaileasing.com

Call Center (Outsource)

Call Center (Outsource)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับสายลูกค้าที่โทรเข้ามาสอบถามข้อมูล
 • ให้ข้อมูลลูกค้า โอนสายและประสานงานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการ

หมายเหตุ ตำแหน่งนี้เป็นพนักงาน Outsource

สนใจสมัครงาน  โปรดส่งประวัติของท่านมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด
เลขที่ 87/2  ชั้นที่ 1,42 และ 43  อาคารซีอาร์ซี  ทาวเวอร์  ออลซีซั่นส์  เพลส
ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์:  0-2626-8215
E-mail: hr@icbcthaileasing.com