02-626-8100 02-876-7200
TH| EN

Success Stories

ฐิติรส
ธเนศไพศาล


ความสำเร็จเริ่มต้นจาก Mindset และเมื่อเราลงมือทำแล้วเท่ากับเราประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง เวลาทำงานพลอยจะกำหนดเป้าหมายของตัวเองไว้ และเมื่อเราลงมือทำตามที่เราวางไว้เราจะไปถึงเป้าหมายได้โดยไม่หลงทาง โดยเฉพาะงานบริการที่มีการกำหนดตัวเลข

อ่านต่อ...

ชาญพัฒน์
มณฑาทอง


ตั้งแต่ได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ซึ่งเพิ่งจะครบ 3 ปีเต็มในเดีอนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสสร้างผลงานในส่วนงานของฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้วในระดับที่น่าพอใจถ้าเทียบกับคู่แข่งที่มีหลายบริษัท

อ่านต่อ...

ประภัสสร
บุญสิงห์ศร


บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัดเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกที่พิ้งค์ได้มีโอกาสร่วมงานด้วย กว่า 7 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้ให้โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปพร้อมกับการเติบโตของบริษัทฯ การได้เป็นส่วนหนึ่งในหลายๆ โครงการที่สำคัญถือเป็นความภาคภูมิใจค่ะ

อ่านต่อ...

พรทิพย์
คงไผ่


ด้วยเราเป็นคนที่ไม่ได้เก่งทุกอย่าง แต่จะมีความชำนาญและถนัดเป็นบางอย่าง โดยเรารู้จักตัวเองดีตั้งแต่เริ่มทำงานใหม่ๆเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ซึ่งเราคิดเสมอว่างานวิเคราะห์สินเชื่อนี่แหละที่เหมาะกับเรา เราจึงใช้หัวใจในการทำงานมาโดยตลอด

อ่านต่อ...

ศิรินภา
จำปาศรี


ดิฉันได้ร่วมงานกับบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด เมื่อประมาณปี 2556 โดยทำงานอยู่ในส่วนของฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดหนี้สิน ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ดิฉันมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อสัญญา หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการทางกฎหมาย

อ่านต่อ...

เพียงใจ
จันทร์เสวก


ดิฉันเริ่มทำงานที่บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ในตำแหน่ง Collection ตั้งแต่ปี 2552 ตอนแรกที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเสนองานนี้ให้ก็ไม่มั่นใจว่าจะสามารถทำได้ เพราะไม่ตรงกับประสบการณ์การทำงานเดิมของดิฉันเลย แต่ก็ตัดสินใจมาลองทำเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆ

อ่านต่อ...

สณฐต
กีรัตยาภรณ์


ผมได้เข้าเป็นพนักงานที่บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัดในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ IT Support มีหน้าที่คอยดูแลการใช้งานโปรแกรมและอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีภายในองค์กร จนเมื่อทำงานมาได้ไม่กี่ปีผมได้รับโอกาสพัฒนาตนเองจากหัวหน้าฝ่ายงานและผู้บริหารในบริษัทฯ

อ่านต่อ...

ยิ้มเพียงเยาว์
วิยาภรณ์


เราได้ร่วมงานกับบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัดตั้งแต่ปี 2560 ในส่วนพัฒนาธุรกิจ สายการตลาดเช่าซื้อรถยนต์ นับตั้งแต่เริ่มทำงานก็ได้รับความช่วยเหลือจากพี่ๆ และเพื่อนๆ ที่ร่วมงานกันเป็นอย่างดี ได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ที่ดี

อ่านต่อ...