02-626-8100 02-876-7200
TH| EN

ข่าวสาร

"เพราะเราเชื่อมั่นในการทำงานเป็นทีม และทีมที่เข้มแข็ง ก็ต้องถูกพัฒนาและส่งเสริมให้คนในองค์กรมีความรัก ความสามัคคี มีทัศนคติและ วิสัยทัศน์ในแนวทางเดียวกัน "กิจกรรมองค์กร" จึงเสมือนเป้นสิ่งเสริมสร้างให้ทีมมีความเข้มแข็ง และพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย ที่วางไว้"

บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ได้ร่วมออกบูธในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 40”

บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ได้ร่วมออกบูธในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 40” (Booth no. V12-V13-V14) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน -11 ธันวาคม 2566 ณ อาคาร อิมแพค ชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี

MOU SIGNING CEREMONY

บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) โดยบริษัทฯ จะให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่บริษัท ทีซี ซูบารุ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ให้แก่ตัวแทนจำหน่าย

ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) ร่วมกับบจก. สยามอินเตอร์การประมูล จัดประมูลรถยนต์

บริษัทฯ ได้คัดสรรรถสวย สภาพดี รถปีใหม่ (ไม่เกิน 5 ปี ตั้งปี 2018-2022) เลขไมล์ไม่เกิน 60,000 กิโลเมตร จำนวน 83 คัน ออกประมูลขายในงาน “ Bangkok Used Car Show 2023” ซึ่งบริษัท สยามอินเตอร์การประมูล จำกัด ได้จัดภายในงาน Motor Show

กิจกรรม

"เพราะเราเชื่อมั่นในการทำงานเป็นทีม และทีมที่เข้มแข็ง ก็ต้องถูกพัฒนาและส่งเสริมให้คนในองค์กรมีความรัก ความสามัคคี มีทัศนคติและ วิสัยทัศน์ในแนวทางเดียวกัน "กิจกรรมองค์กร" จึงเสมือนเป็นสิ่งเสริมสร้างให้ทีมมีความเข้มแข็ง และพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย ที่วางไว้" 

ร่วมใจสืบสานสงกรานต์ประเพณี ปี 11

เนื่องด้วยบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด มีแนวคิดและนโยบายที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของคนไทย ด้วยการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมภายในบริษัทฯ สืบเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2555 จวบจนถึงปีพุทธศักราชปัจจุบัน ปี 2567

Chinese New Year 2024

เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของจีน หรือเทศกาลตรุษจีน คุณเซี่ยงเฟิง หลี่ กรรมการผู้จัดการ ได้นำคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ร่วมประกอบพิธีไหว้เจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับบริษัทและลูกค้า

ICBC (Thai) Sports Competition 2023

ICBC (Group) ต่อเนื่องการส่งเสริมให้บริษัทในกลุ่ม ได้มีการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ขึ้นระหว่าง ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด โดยในปีพ.ศ. 2566 ได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ "ICBC (Thai) Sports Competition 2023"