02-626-8100 02-876-7200
TH| EN

ข่าวสาร

พิธีเปิดศูนย์ธุรกิจหาดใหญ่ของบริษัทฯ

บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ได้จัดให้มีพิธีเปิดศูนย์ธุรกิจหาดใหญ่ของบริษัทฯโดยได้รับเกียรติจากประธานร่วมในการกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ทั้งสิ้น 4 ท่าน อันได้แก่

บริษัทฯ ร่วมออกบูธในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 35” Thailand International Motor Expo 2018

บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูธ (บูธ V07-V08) ในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 35” Thailand International Motor Expo 2018 ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน -10 ธันวาคม 2561 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ห้องChallenger 1-2