02-626-8100 02-876-7200
TH| EN

นโยบายการใช้ Cookie


Cookie คือ…

Cookie คือ ข้อมูล ไฟล์ ที่เก็บบันทึกไว้ภายในอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน ระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยจะประกอบไปด้วย
ชื่อเว็บไซต์ที่ใช้ Cookie , อายุของ Cookie , และข้อมูลบางอย่าง ซึ่งจะเป็นการสุ่มชุดข้อมูลขึ้นมา โดยทางเว็บไซต์บริษัทฯ
จะใช้ Cookie ในการประมวลผลข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถปรับปรุงการใช้งานให้ดีขึ้นในอนาคต


การใช้งาน Cookie ภายในเว็บไซต์บริษัทฯ

ทางบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด มีการใช้งาน Cookie ปฏิบัติการในการวิเคราะห์ว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราใช้เว็บไซต์
และตรวจติดตามผลการดำเนินงานของเว็บไซต์ของเราอย่างไร วิธีนี้จะช่วยให้เราสามารถมอบประสบการณ์ที่มีคุณภาพสูง
โดยการปรับแต่งข้อเสนอของเรา และระบุปัญหาและทำการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ตัวอย่างเช่น
เราอาจใช้คุกกี้ปฏิบัติการในการติดตามว่าหน้าเพจไหนที่เป็นที่นิยมมาก ที่สุด วิธีใดในการลิงก์ระหว่างหน้าเพจที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
และในการระบุว่าเพราะเหตุใดบางเพจจึงได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด นอกจากนี้ เราอาจใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อเน้นย้ำบทความหรือ
บริการของเว็บไซต์ที่เราคิดว่าท่านน่าจะสนใจ โดยพิจารณาจากการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เว้นแต่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งที่ด้านล่าง
ข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้โดยเราหรือผู้รับจ้างของเรานั้น ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกจากนี้ เราอาจใช้เลขที่อยู่ IP
และประเภทของเบราว์เซอร์ของท่านในการช่วยวินิจฉัยปัญหาที่เ กิดขึ้นกับเซิร์ฟเวอร์ของเรา เพื่อบริหารจัดการเว็บไซต์ของเรา
และเพื่อปรับปรุงการบริการที่เราเสนอต่อท่าน เลขที่อยู่ IP เป็นรหัสตัวเลขที่ระบุคอมพิวเตอร์ของท่านในอินเทอร์เน็ต เลขที่อยู่ IP
ของท่านยังอาจนำไปใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลสถิติประชากรอย่างกว้าง ๆ ได้ด้วย เราอาจทำการค้นหา IP เพื่อระบุว่าท่านมาจากโดเมนใด
(เช่น google.com) เพื่อให้สามารถตรวจวัดข้อมูลสถิติประชากรของผู้ใช้ของเราได้อย่างถูก ต้องมากขึ้น


การควบคุมช่องทางการลบ Cookie

เว็บบราวเซอร์ที่ใช้งานทั่วไปจะมีการตั้งค่าการใช้งานพื้นฐานให้เปิดรับ Cookie อยู่แล้ว แต่ทางผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าให้กับ Cookie ได้
โดยให้แจ้งเตือนยอมรับการใช้งาน Cookie รวมไปถึงการลบ Cookie ออกจาเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานได้เช่นกัน
แต่ในการตั้งค่าบางอย่างอาจจะทำให้การทำงานของเว็บไซต์ บริษัทฯ ทำงานผิดพลาดได้
เนื่องจากอาจจะมี Cookie ฟังก์ชั่นที่ต้องใช้งาน ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเครื่องของผู้ใช้งาน