อัตราค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย

 

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ และรถใช้แล้ว ฉบับที่ P 01/2562 มีผล 1 มี.ค. 62
Fees and service fees related to hire purchase business for customers and car dealers.(Individual)
Fees and service fees related to hire purchase business for customers and car dealers.(Juristic Person and Indivcidual with business purpose)
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่าซื้อที่ใช้กับลูกค้า / ผู้ค้ารถยนต์ มีผล 6 พ.ย. 60
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่าซื้อที่ใช้กับลูกค้า / ผู้ค้ารถยนต์ มีผล 21 ก.ค. 60
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่าซื้อที่ใช้กับลูกค้า / ผู้ค้ารถยนต์ .ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. 60
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว + รถยนต์ใหม่ 60-01 มีผล 1 ม.ค. 60
อัตราค่าธรรมเนียมด้านบริการประกันภัย 59-63 มีผล 4 พ.ย. 59
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ 59-01(P)-มีผล 1 ก.พ. 59
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว 59-01(P)-มีผล 1 ก.พ. 59
อัตราค่าธรรมเนียมด้านบริการประกันภัย 58-46 มีผล 19 ต.ค. 58
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่าซื้อ 58-47 มีผล 19 ต.ค. 58
อัตราค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงถาม เร่งรัดหนี้สิน และฟ้องคดี 58-48 มีผล 19 ต.ค. 58
ประกาศอัตราดอกเบี้ยรถยนต์ใช้แล้ว UC-Int (P) 58-02 มีผล 19 ต.ค. 58
ประกาศอัตราดอกเบี้ย EFF+SBF -Int (P) 58-01 มีผล 2 มิ.ย.58
ประกาศอัตราดอกเบี้ยรถยนต์ใหม่ นำเข้าฯ NC-Int (P) 58-01 มีผล 1 เม.ย.58
ประกาศอัตราดอกเบี้ยรถใช้แล้ว UC-Int (P) 58-01   มีผล 1 เม.ย.58 
ประกาศอัตราดอกเบี้ยรถยนต์ใหม่ นำเข้าฯ NC-Int (P) 57-01 มีผล 20 ก.พ. 57
ประกาศอัตราดอกเบี้ยรถใช้แล้ว 20/2/2557

ประกาศอัตราดอกเบี้ยรถใหม่ นำเข้าฯ 1/5/2556
ประกาศอัตราดอกเบี้ยรถใช้แล้ว 22/4/2556
ประกาศอัตราดอกเบี้ยรถใช้แล้ว 1/4/2556
ประกาศอัตราดอกเบี้ยกลุ่มการตลาดอุปกรณ์เครื่องจักรและลูกค้ากลุ่ม ฉบับที่ 1/2556
อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บลูกค้า 1/10/2555
ประกาศอัตราดอกเบี้ยรถใช้แล้ว 1/4/2555
ประกาศอัตราดอกเบี้ยรถใหม่ 10/10/2554
ประกาศอัตราดอกเบี้ยรถใหม่ 1/8/2554
ประกาศอัตราดอกเบี้ยกลุ่มการตลาดอุปกรณ์เครื่องจักรและลูกค้ากลุ่ม 6/5/2554
ประกาศอัตราดอกเบี้ยรถใหม่ 6/5/2554
ประกาศอัตราดอกเบี้ยรถใช้แล้ว 1/4/2554
ประกาศอัตราดอกเบี้ยรถใช้แล้ว 16/3/2554
อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บลูกค้า 2555
อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บลูกค้า 2553