อัตราค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย

 

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่าซื้อที่ใช้กับลูกค้า / ผู้ค้ารถยนต์ มีผล 6 พ.ย. 60
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่าซื้อที่ใช้กับลูกค้า / ผู้ค้ารถยนต์ มีผล 21 ก.ค. 60
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่าซื้อที่ใช้กับลูกค้า / ผู้ค้ารถยนต์ .ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. 60
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว + รถยนต์ใหม่ 60-01 มีผล 1 ม.ค. 60
อัตราค่าธรรมเนียมด้านบริการประกันภัย 59-63 มีผล 4 พ.ย. 59
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ 59-01(P)-มีผล 1 ก.พ. 59
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว 59-01(P)-มีผล 1 ก.พ. 59
อัตราค่าธรรมเนียมด้านบริการประกันภัย 58-46 มีผล 19 ต.ค. 58
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่าซื้อ 58-47 มีผล 19 ต.ค. 58
อัตราค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงถาม เร่งรัดหนี้สิน และฟ้องคดี 58-48 มีผล 19 ต.ค. 58
ประกาศอัตราดอกเบี้ยรถยนต์ใช้แล้ว UC-Int (P) 58-02 มีผล 19 ต.ค. 58
ประกาศอัตราดอกเบี้ย EFF+SBF -Int (P) 58-01 มีผล 2 มิ.ย.58
ประกาศอัตราดอกเบี้ยรถยนต์ใหม่ นำเข้าฯ NC-Int (P) 58-01 มีผล 1 เม.ย.58
ประกาศอัตราดอกเบี้ยรถใช้แล้ว UC-Int (P) 58-01   มีผล 1 เม.ย.58 
ประกาศอัตราดอกเบี้ยรถยนต์ใหม่ นำเข้าฯ NC-Int (P) 57-01 มีผล 20 ก.พ. 57
ประกาศอัตราดอกเบี้ยรถใช้แล้ว 20/2/2557

ประกาศอัตราดอกเบี้ยรถใหม่ นำเข้าฯ 1/5/2556
ประกาศอัตราดอกเบี้ยรถใช้แล้ว 22/4/2556
ประกาศอัตราดอกเบี้ยรถใช้แล้ว 1/4/2556
ประกาศอัตราดอกเบี้ยกลุ่มการตลาดอุปกรณ์เครื่องจักรและลูกค้ากลุ่ม ฉบับที่ 1/2556
อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บลูกค้า 1/10/2555
ประกาศอัตราดอกเบี้ยรถใช้แล้ว 1/4/2555
ประกาศอัตราดอกเบี้ยรถใหม่ 10/10/2554
ประกาศอัตราดอกเบี้ยรถใหม่ 1/8/2554
ประกาศอัตราดอกเบี้ยกลุ่มการตลาดอุปกรณ์เครื่องจักรและลูกค้ากลุ่ม 6/5/2554
ประกาศอัตราดอกเบี้ยรถใหม่ 6/5/2554
ประกาศอัตราดอกเบี้ยรถใช้แล้ว 1/4/2554
ประกาศอัตราดอกเบี้ยรถใช้แล้ว 16/3/2554
อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บลูกค้า 2555
อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บลูกค้า 2553