สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์

          สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ เป็นสินเชื่อสำหรับบุคคลที่เป็นเจ้าของรถยนต์ และ มีความต้องการใช้เงินสด เพื่อนำไปเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน หรือนำไปเป็นเงินสำรองใช้ในยามฉุกเฉิน หรือต้องการเงินสดไว้เพื่อใช้จ่ายชำระหนี้อื่น ๆ  โดยการนำรถยนต์ของตนเองมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการยื่นขอสินเชื่อกับบริษัทฯ โดยมีวงเงินเริ่มต้นที่หนึ่งแสนบาท เพียงท่านนำรถยนต์ของท่านเองและเล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริงมาขอใช้บริการสินเชื่อกับบริษัทฯ และ เจ้าของรถยนต์ยังสามารถใช้รถยนต์ได้ตามปกติเหมือนเดิม

เงื่อนไขการให้สินเชื่อ **

- ให้วงเงินสูงถึง 85% จากราคาประเมินของบริษัทฯ
- ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
- ผ่อนได้นานสุดถึง  60 งวด
- อัตราดอกเบี้ยต่ำ (ไม่ต้องบวกดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียมรถยนต์รีไฟแนนซ์)
- รับเงินรวดเร็วทันที (หลังจากทางบริษัทได้โอนทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)

คุณสมบัติผู้ขอใช้บริการ **

-  เป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุระหว่าง 20-65ปี
-  มีเอกสารแสดงรายได้รายเดือน (สลิปเงินเดือนย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 3 เดือน) หรือกรณีทำกิจการของตนเอง มีเอกสารประกอบการค้าและเอกสารบัญชีธนาคารย้อนหลังไม่ต่ำ 3เดือน
-  มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งตรวจสอบได้

** การอนุมัติสินเชื่อ เป็นไปตามเกณฑ์นโยบายการอนุมัติสินเชื่อของบริษัทฯ ณ เวลานั้น **