ปัจจุบันลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) มีช่องทางการรับชำระค่างวดและค่าบริการต่างๆทั้งหมด 5 ช่องทางได้แก่

  1. การชำระด้วยเงินสดหรือเช็ค ณ ที่ทำการของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด
  2. การชำระผ่านเคาท์เตอร์/ตู้ ATM/Phone Banking และเวปไซด์ของธนาคาร 4 แห่งได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารเพื่้อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  3. การชำระด้วยเช็คทางไปรษณีย์
  4. การชำระผ่าน Pay Station ซึ่งมีจุดรับชำระค่าบริการที่ Shop AIS, Shop Telewiz และ Telewiz Express
  5. เคาน์เตอร์เซอร์วิส(7-Eleven)