10 ปี ICBCTL


10 ปี ICBCTL

            นายองอาจ วรฉัตรธาร กรรมการผู้จัดการ นำคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ร่วมทำพิธีสักการะพระพุทธรูปประจำบริษัทฯ พระพรหมเจ้าที่ประจำอาคาร และทำบุญเลี้ยงพระเพล โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดหัวลำโพง มาประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ ครบรอบการดำเนินกิจการ (วันเกิดบริษัทฯ) เป็นปีที่ 10  ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ  รวมถึงลูกค้าและผู้มีอุปการคุณที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจการของบริษัทฯ อย่างด้วยดีเสมอมา  โดยงานได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558  ที่ผ่านมา