บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) ขยายที่ทำการใหม่


    นายองอาจ วรฉัตรธาร กรรมการผู้จัดการ ได้เป็นตัวแทนบริษัทฯ นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมทำพิธีสักการะพระพุทธรูปประจำบริษัทฯ และพระพรหมเจ้าที่ประจำอาคาร เนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ ได้ขยายที่ทำการบางฝ่ายงานอันได้แก่ ฝ่ายเก็บเงิน (COL), ฝ่ายงานทะเบียนรถยนต์ (TRA), ฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดหนี้สิน (LAW), ฝ่ายตรวจสอบภายใน (IAD) และสำนักกำกับการปฏิบัติการ (OCP) ไปยังอาคาร เคพีไอทาวเวอร์  เลขที่ 1122  ชั้น 11-12  ถนนเพชรบุรี  แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555  ที่ผ่านมา