เจ้าหน้าที่ - ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนวิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
• ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลูกค้าเพื่อพิจารณาเครดิตและวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าที่ขอสินเชื่อ พร้อมทั้งเสนอผลสรุปการวิเคราะห์
• ค้นหาข้อมูลผู้ขอสินเชื่อจากแหล่งต่างๆ
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก


คุณสมบัติ :
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การเงินการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์สินเชื่อ 1-5 ปี (หากมีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และอนุมัติโดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีไหวพริบ, ช่างสังเกตุ และมีความละเอียดรอบคอบ
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
• แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการศึกษา
และรูปถ่ายมาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
"บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด"
เลขที่ 1122 อาคารเคพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 12A ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2626-8216, 0-2626-8226 E-mail: hr@icbcthaileasing.com