อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อ อย่าประมาท ....
ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) คำนึงถึงความสำคัญของชีวิตและทรัพย์สินของท่าน กับการเดินทางที่อุ่นใจทุกครั้งเราจึงมีบริษัทประกันภัย
ชั้นนำที่พร้อมเคียงคู่กับการเดินทางให้ท่านได้เลือกใช้บริการ

 • บมจ.สินมั่นคง
 • บมจ.ไทยเศรษฐกิจ
 • บจก.แอลเอ็มจี
 • บมจ.นวกิจ
 • บมจ.เทเวศ
 • บมจ.นำสิน
 • บจก.สินทรัพย์
 • บมจ.คุ้มภัย
 • บจก.ไทยศรี
 • บมจ.ทิพย
 • บจก.วิริยะ(บางพลัด)
 • บมจ.ไทยพาณิชย์สามัคคี
 • บมจ.มิตรแท้
 • บมจ.ไทยวิวัฒน์ 
 • บมจ.แอกซ่า
 • บมจ.เมืองไทย(คิงยนต์)

สนใจติดต่อฝ่ายบริการประกันภัย โทร 0-2626-8169, 0-2626-8177