สินเชื่อรถยนต์รถใช้แล้ว

            สินเชื่อรถยนต์รถใช้แล้ว เป็นบริการสินเชื่อรถยนต์สำหรับบุคคลหรือนิติบุคคล ที่ต้องการเป็นเจ้าของรถยนต์ไว้ใช้ส่วนตัวหรือเพื่อใช้ประกอบธุรกิจ ต้องการรถยนต์เพื่อขยายกิจการ บริษัทฯ มีบริการสินเชื่อเช่าซื้อไว้รองรับกับความต้องการของท่านในหลายรูปแบบ เช่น รถยนต์ที่ซื้อจากเต็นท์รถยนต์ทั่วไป รถยนต์ซื้อ-ขายกันเอง (ซื้อจากเจ้าของโดยตรง)  ท่านสามารถติดต่อบริษัท สอบถามข้อมูล หรือ ขั้นตอนการทำธุรกรรมสินเชื่อ หรือปรึกษาปัญหาด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ

เงื่อนไขการให้สินเชื่อ **

- ให้วงเงินสินเชื่อสูง 90% ของราคารถยนต์กรณีมีผู้ค้ำประกัน หรือ 80% ของราคารถยนต์ในกรณีไม่มีผู้ค้ำประกัน (ราคารถยนต์พิจารณาจากราคาประเมินของบริษัทฯ)
- ให้เลือกผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 72 งวด ( 6ปี)
- อัตราดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นที่ 3.50 %

คุณสมบัติผู้ขอใช้บริการ **

- บุคคลธรรมดามีอายุระหว่าง 20-65 ปี มีเอกสารแสดงรายได้รายเดือน (สลิปเงินเดือนย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 3 เดือน) หรือกรณีทำกิจการของตนเอง มีเอกสารประกอบการค้าและเอกสารบัญชีธนาคารย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 3 เดือน มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งตรวจสอบได้
- นิติบุคคลเปิดดำเนินธุรกิจมามากกว่า 2 ปี  กรรมการหรือเจ้าของกิจการเป็นผู้ค้ำประกัน พร้อมแสดงเอกสารทางการเงินหมุนเวียนติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือนย้อนหลัง มีกิจการสามารถตรวจสอบได้

** การอนุมัติสินเชื่อ เป็นไปตามเกณฑ์นโยบายการอนุมัติสินเชื่อของบริษัทฯ ณ เวลานั้น **