ที่ทำการ บริษัท 

ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย

จำกัด สำนักงานใหญ่

ตั้งอยู่เลขที่ 1122 อาคาร เคพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 15
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ 02-876-7200 โทรสาร 02-876-7210-12
เบอร์โทรศัพท์ 02-626-8100 โทรสาร 02-626-8191-96 

 

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้และทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามคำร้องของท่าน โดยเร็วที่สุด

ชื่อ-นามสกุล: *
Email: *
โทรศัพท์: *
ข้อเสนอแนะ: *