หาค่างวดที่ต้องผ่อนชำระต่อเดือน(ยังไม่รวม Vat)
ราคารถยนต์ บาท 
เงินดาวน์ (เปอร์เซ็นต์เงินดาวน์) %
จำนวนงวดที่ต้องการผ่อนชำระ
อัตราดอกเบี้ย (Flat) %
 
ยอดจัด Finance บาท 
ค่างวดที่ต้องผ่อนชำระต่อเดือน บาท 

หายอดจัด Finance (ยังไม่รวม VAT)
จำนวนเงินที่ต้องการผ่อนชำระต่อเดือน บาท 
จำนวนเดือนที่ต้องการผ่อน
อัตราดอกเบี้ย (Flat) %
 
ราคารถยนต์ที่สามารถซื้อได้ บาท 
เงินดาวน์ ( เปอร์เซ็นต์เงินดาวน์ ) %
ยอดจัด Finance  บาท