บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทยจำกัด ผู้ให้บริการด้านธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ ได้มีตัวแทนการจัดประมูลรถยนต์ใช้แล้วทุกสภาพให้กับประชาชนและผู้จำหน่ายรถใช้แล้ว โดยมีรถยนต์ให้เลือกทุกประเภท ไม่ว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล, รถเพื่อการพาณิชย์(รถกระบะ) และรถตู้ ในราคาคุ้มค่าที่สุด ผู้สนใจสามารถชมและเลือกประมูลรถตามสภาพที่ท่านต้องการได้ พร้อมบริการสินเชื่อเช่า-ซื้อรถใช้แล้ว เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการเงินให้กับท่าน โดยสามารถเข้าร่วมประมูลได้ที่ บริษัทประมูลรถยนต์ที่เป็นพันธมิตรกับบริษัท ได้แก่ บริษัท แมนไฮมม์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (เฉพาะกรุงเทพมหานคร)

ท่านสามารถตรวจสอบรายการรถที่เข้าประมูล, วัน-เวลาการประมูล และแผนที่สถานที่ประมูลได้จาก ปฏิทินการประมูล ซึ่งในแต่ละครั้งจะมีรถเข้าร่วมการประมูลมากกว่า100 คัน

กำหนดการประมูล
1. จัดให้มีการประมูลรถยนต์ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 10:00 น.เป็นต้นไป
2. เปิดให้ชมรถก่อนประมูลล่วงหน้า 1 วัน (ในวันอังคาร เวลา 8:30 – 17:00 น.)
3. รับรายการรถเข้าประมูล โดยรับรายการประมูลทาง www.manheim-asia.com หรือ แฟกซ์อัตโนมัติ 02-329-1451

วิธีการประมูล
ประมูลโดยยกป้ายหมายเลข หรือ การยกมือ โดยการประมูลทุกครั้งจะถูกบันทึกโดยเทป ซึ่งใช้เป็นหลักฐานและยืนยันการขาย โดยหลังจากที่โฆษกเคาะราคาขาย โฆษกจะกรอกหมายเลขผู้ซื้อและราคาขายในใบขาย ซึ่งผู้ซื้อแต่ละรายสามารถรับผลสรุปการซื้อรถ(Sale Contract) ได้ที่ห้องลงทะเบียน เพื่อใช้ยืนยันการซื้อรถ

ขั้นตอนการประมูล
1. ตรวจสอบสภาพรถยนต์คันที่สนใจ
ตรวจสอบสภาพรถยนต์คันที่สนใจล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันประมูล และหากต้องการสินเชื่อเพื่อรถที่ร่วมประมูลติดต่อบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด โทร.02-6268100

2. ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประมูล
นำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนประมูล พร้อมชำระเงินมัดจำป้าย
- 20,000 บาท สำหรับรถทุกชนิด

3. เข้าร่วมการประมูล
ผู้ประมูลสามารถแสดงเจตจำนงประมูลรถคันที่สนใจ โดยการยกมือชูป้ายประมูล

4. ชำระเงิน
กรณีประมูลได้
ชำระค่ารถ, ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าธรรมเนียมการประมูล (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริษัทประมูลกำหนด)
กรณีประมูลไม่ได้
ขอรับเงินค่ามัดจำป้ายคืน ได้ในวันประมูล

5. ติดต่อรับรถยนต์
ผู้ประมูลสามารถนำรถกลับไปได้เมื่อชำระเงินค่ารถ,ภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมการประมูลครบถ้วนตามราคาประมูล

6. รับเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์
สามารถขอรับเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ได้ที่บริษัทประมูลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ท่านชำระเงินครบถ้วน

ปฏิทินการประมูล
กำหนดให้มีการประมูลทุกวันพุธของสัปดาห์

ติดต่อบริษัทประมูล :
บริษัท แมนไฮมม์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
33/8 หมู่ 1 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0-2329-1155